SZENT IMRE PLÉBÁNIA
 
 

Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége

Szent Mónika

Istenünk, szomorúak vigasztalója, ki Ágoston megtérése által megmutattad, hogy irgalmasan elfogadtad Szent Mónika fiáért ontott könnyeit, közbenjárására, kérünk, add meg, hogy bűneinket megsirassuk, és kegyelmedből bocsánatot nyerjünk!

Szent Mónika élete példakép lehet minden keresztény édesanya számára.
Szent Mónika, Szent Ágoston püspök édesanyja, akinek az Istenbe vetett rendíthetetlen hite, és erős szeretete megmutatkozott kitartó imájában. Éveken keresztül könyörgött fiáért, hogy megmentse az örök életre, aki fiatal korában kicsapongó életet élt.
Ebben a világban körültekintve lehet látni, hogy mennyire fontos feladat a gyermekeinkért mondott szüntelen ima.
Templomunk kápolnájában minden hónap 3. péntekén a szentmise után könyöröghetünk gyermekeinkért, hálát adva édesanyai hivatásunkért.         
Elimádkozzuk a Közösség napi imáját, az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét, énekekkel dicsőítjük az Urat, bízva irgalmasságában és szeretetében, hogy a mi kitartó imánk is meghallgatásra talál.

Schnörch Jenőné

 


 • Hirdetések

  PÜNKÖSDVASÁRNAP

  PÜNKÖSDVASÁRNAP

  Hálát adunk a Szentléleknek a bérmálásban kapott kegyelmekért. Imádsággal kérjük, hogy erősítse és tartsa meg a katolikus keresztény hitben a bérmálkozókat.

 • Közösségi hírek

  Szabó Zsolt atya Sopronban

  Szabó Zsolt atya Sopronban

  Szabó Zsolt msp atya, a Szegények Szolgái Misszionáriusok Mozgalom tagja három év után három hét szabadságra érkezett Peruból szülővárosába.