SZENT IMRE PLÉBÁNIA
 
 

Szent Imre templom

Sopron északnyugati városrészében 1980 körül befejeződött az építkezés. A városrészben templom nem volt. Dr. Pápai Lajos megyéspüspök 1992-ben Turner Lajos atyát bízta meg az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek templomának vezetésével és egy új templom építésével a Jereván lakótelepen. A Soproni Katolikus Konvent 1993 áprilisában pályázatot írt ki a Szent Imre templom és plébánia tervezésére. A Bíráló Bizottság Dr. Fejérdy Tamás és Fejérdy Péter budapesti építészek pályatervét fogadta el, továbbtervezésre javasolva.
Az építkezés 1994. október 14-én kezdődött el a Révai utca és az Ibolya tó közti területen. Dr. Pápai Lajos megyéspüspök 1994. november 5-én, a hívők jelenlétében megáldotta és elhelyezte az alapkövet.
Egy év múlva álltak a falak, Szent Imre napján a hívők sokasága hálaadó szentmisén vehetett részt a szerkezetkész templomban. Ettől kezdve minden hónap első szombatján egy maroknyi csapat megkezdte a templom beimádkozását.
1996. július 10-én kigyulladt a templom tetőszerkezetének alja, ahonnét a tűz  átterjedt a tetőszerkezetre. A tetőtűz hat hónapos csúszást okozott a kivitelezésben.
1996-ban a gépészeti szerelések folytak. Karácsony óta minden vasárnap szentmisét tartottak a félig kész templomban, kialakulóban volt az új közösség.
1997 tavaszán a templombelső burkolását, festését végezték. Az oltár felett elhelyezték Somogyi-Soma László képzőművész táblaképét, amely Szent Imrét ábrázolja Szent István és Boldog Gizella társaságában. Az ő munkája a szentélyt díszítő feszület is, melyet II. János Pál pápa áldott meg, amikor Győrben mondott szentmiséjén ez a feszület volt felállítva a pápai oltár mellett. Az ötvösmunkák Madarassy István alkotásai. (tabernákulum, keresztelőkút, gyertyatartók, örökmécses) a keresztút képeit Horváth Marietta készítette.
A templom szentelésére 1997. augusztus 20-án került sor. Dr. Pápai Lajos megyéspüspök megáldotta és megszentelte a harangot, az oltárt, a keresztelő kutat, a keresztutat és a templom falát 12 helyen megkente krizmával. A szentmise végén Dr. Pápai Lajos megyéspüspök Turner Lajos plébánost kanonokká nevezte ki a templomépítésnél végzett, fáradtságot nem ismerő tevékenységéért, melyet a hívők lelki gondozása és vezetése mellett végzett.
1997. szeptemberétől elkezdődött a hitoktatás, imaközösségek alakultak.
1997-ben a Szent Imre plébánia Wälder József díjat kapott a Városszépítő Egyesülettől. Az emléktábla kápolnánk falát díszíti.
2011. augusztus 1-i hatállyal Turner Lajos atyát Dr. Pápai Lajos megyéspüspök Süttörre helyezte. A Szent Imre plébániára Kálmán Imre atyát helyezte, meghagyva a Jézus Szíve templom ellátását is.
2011 decemberében Turner Lajos atya a Szent Imre templomban végzett építő munkájáért Sopron Város Sopronért Emlékéremmel jutalmazta.
Kálmán Imre plébános új lendületet hozott a plébánia életébe. Vasárnap délelőtt a kisgyermekes családoknak tart szentmisét. Vasárnap esténként felváltva gitáros és hagyományos szentmisék vannak a Gaudium kórus közreműködésével. Plébániánk újabb közösségekkel bővült.

2018. augusztus 1-től Németh István atya lett plébániánk új lelkipásztora, Kálmán Imre atya pedig a Győri Papnevelő Intézet prefektusaként folytatja szolgálatát.

Sebőkné Fekete Mária