SZENT IMRE PLÉBÁNIA
 
 

Nagyböjti városi lelkigyakorlat 2018

 

A lelkigyakorlatot Szabó József atya, az Egri Papnevelő Intézet spirituálisa tartotta.

 

Prédikációk hangfelvétele:
   2018. márc. 12. (hétfő) Első nap
   2018. március 13. (kedd) Második nap
   2018. március 14. (szerda) Harmadik nap

 

 

Nagyböjt (lat. Quadragesima = ‘Szent Negyvennap’) a nyugati egyházban a Húsvét előtti negyvennapos böjt ideje. Az első egyetemes Niceai zsinat 325-ben már általános gyakorlatként  beszél róla.  A negyvenes szám Izrael negyvenéves pusztai vándorlására, Mózes 40 napi sínai-hegyi tartózkodására, de leginkább Jézus negyvennapos böjtjére (Mt 4,2) emlékeztet. Mivel vasárnap nem számít böjtnek, ezért azokat leszámítva a Szent Negyvennap Hamvazószerdán kezdődik.
 A nagyböjt kettős rendeltetése: a katekumenek felkészítése a keresztség felvételére és a hívek általános bűnbánati ideje, mellyel a húsvéti örömre készítjük fel a lelkünket.
Péntekenként a keresztút imádságával emlékezünk Krisztus megváltó szenvedésére.
A húsvéti misztérium megünneplését nagy mértékben elősegíti Isten igéjének nagyobb buzgósággal való olvasása, az imádságra fordított több idő, a bűnbánat, a böjt és a lelkigyakorlatok (triduum), az önmegtagadások és a szolgáló szeretet cselekedetei.

 

vissza