SZENT IMRE PLÉBÁNIA
 
 

ELSŐÁLDOZÁS - BÉRMÁLÁS

ELSŐÁLDOZÁS
Húsvét 6. vasárnapján a 9 órai ünnepi szentmisén  zsúfolásig megtelt a templom. Ötvenen járultak első szentáldozáshoz a Gárdonyi Géza Ált. Isk., a Lackner Kristóf Ált. Isk. és a Tóth Antal Iskola hittanosai közül. Az első szentgyónára szombaton került sor. Az elsőáldozók a megszentelő kegyelemmel a szívükben újították meg a keresztségi fogadást.
A szentmise végén versben fejezték ki hálájukat mindenkinek, akik őket az Eucharisztia vételéhez segítették. (GALÉRIA)

 


BÉRMÁLÁS

Dr. Pápai Lajos 2017. június 3-án megbérmálta templomunkban az Árpád-házi Szent Margit és a Szent Imre Plébánia 52 fiatalját. A szentbeszédben Püspök úr bátorította őket a katolikus keresztény életre és buzdítota őket, hogy meglássák az igazi örömet Krisztus követésében.

A Hunyadi János Evangélikus Általános Iskolából 28-an érkeztek. A Gárdonyi Géza Általános Iskolából és a Lackner Kristóf Általános Iskolából összesen 24-en. Hitbeli ismereteikről a bérmálási vizsgán adtak számot. Plébánosaik és hitoktatóik méltónak tartották őket a bérmálás szentségének fogadására. (GALÉRIA)


vissza