SZENT IMRE PLÉBÁNIA
 
 

Jézus Szíve templom

1863. május 19-én érkezett Bécsből Sopronba az Isteni Megváltó Leányai Kongregációjának négy nővére.

„Folyó év április 24-étől a soproni püspöki háznak erre a célra megfelelően átalakított részét kijelöltük és átengedtük három évre.”
(részlet Simor János győri püspök 1863. május 19-én kelt alapítóleveléből) 
 

Két évvel a letelepedés után már szűknek bizonyult az Új utcai ház. Az Újteleki kapun kívül, a nyugati városrészben kedvező alkalom kínálkozott házvételre. 1886. április 27-én megkezdték a ház bővítését és templom építést. A templomszentelés ünnepsége 1887. október 10-én volt, bár a torony még nem készült el. Sopron nyugati és keleti részén is szükségesnek látszott az önálló lelkészség, ill. plébánia felállítása. Az Isteni Megváltóról nevezett lelkészséget Apor Vilmos püspök úr 1945. március 1-jén kelt alapítólevelével állította fel.