SZENT IMRE PLÉBÁNIA
 
 

12 órás Szentségimádás

2005. július 4-ével elindult hazánkban a folyamatos Szentségimádás hazánkért és Európáért.

A hazugság fejedelme: a Sátán, jobban tudja mint mi, hogy a Nagyasszonynak örökbe hagyott ország a legveszedelmesebb számára, ezért a legsúlyosabb csapásokat a magyar Egyházra mérte. A Kárpád-medencében csak nálunk nem kötelező a hitoktatás, így milyen lehet a jövő-képünk? Itt mérhetetlen a sötétség, a gyűlölködés Istennel vagy a hozzá tartozókkal szemben, de egymással szemben is.  

Áldozatos élettel, következetes engeszteléssel, imával, böjttel szembe kell szállnunk az ősellenségtől származó nehézségekkel. Az Isten akarata az, hogy tudatosan is mindig az Ő jelenlétében éljünk! - ezt az is bizonyítja, hogy a szándék megfogalmazása után, az országos, folyamatos Szentségimádás már másfél hónap alatt megszerveződött.

Turner Lajos plébános atya vezetésével és bíztatására 2008. január 26.-án a soproni Szent Imre templomban is csatlakoztunk ehhez az imaegységhez: az Oltáriszentségben közöttünk lévő Jézus Krisztus 12 órás imádásához. Ezt továbbra is folytatni szeretnénk. Nálunk 28 naponként, szombaton reggel 8 órától este 8 óráig tart az adoráció.

A város minden részéről, néha vidékről is jönnek szentségimádók egy-egy órára, hogy egy pillanatra se maradjon egyedül Jézus. Ez nagy lehetőség arra, hogy a nap bármely időszakában, emberi közelségben együtt lehessünk Vele. - Az imádásra jelentkezni lehet a sekrestyében, az irodában, egyéneknek vagy csoportoknak is. Mindenkit hívunk és arra bátorítunk, hogy jelentkezzenek és jöjjenek azok is, akik még nem tapasztalták meg, hogy milyen csodás érzés csendben, imában elmerülve Jézus közelségében lenni.

 
Györe Róbertné, Kati