SZENT IMRE PLÉBÁNIA
 
 

Hirdetések

Missziós vasárnap

Missziós vasárnap

1. Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek megbízásából elkezdődött a Jézus Szíve templom homlokzatának felújítása. Plébániánk közössége az előtér felújítását vállalta. Kérjük a testvéreket, hogy adományaikkal támogassák ezeket a munkálatokat.

részletek

Évközi 28. vasárnap

Évközi 28. vasárnap

1. Az október 5-i testületi ülésen a képviselők elfogadták a Szent Imre templom és plébánia vagyonvédelmi rendszerének, az irodai bútorok, illetve a bejáratnál lévő lábrács elkészítésének tervét, ami két testületi tag segítségével el is készült.

részletek

Évközi 27. vasárnap

Évközi 27. vasárnap

1. Köszönjük azoknak a testvéreknek a készségét, akik a Jézus Szíve templomban elvállalták a díszítést és a sekrestyés feladatokat, illetve a liturgikus ruhák mosását. A takarításhoz még segítőket várunk.

részletek

Nagyböjti üzenet

Nagyböjti üzenet

“Legyen gondunk arra, hogy szeretetre és jótettre buzdítsuk egymást” (Zsid 10, 24) A Zsidókhoz írt levélből vett idézet a címe XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetének, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hívekben ébren tartsa a másokkal való törődés, a szeretetközösség iránti érzéket, az együttérzést, a szegények szenvedéseiben való testvéri részvételt.

részletek