SZENT IMRE PLÉBÁNIA
 
 

Hirdetések

Adventi gondolat

Adventi gondolat

Emlékszel-e még? Amikor oviba jártál az volt a vágyad, hogy a „nagyok” csoportjába kerülj. Ahogy nőttél már az iskolásokhoz akartál tartozni és mielőbb felnőtté akartál válni…

részletek


Krisztus Király

Krisztus Király

1. Egy hét múlva Advent első vasár-napját ünnepeljük. A Jézus Szíve templomban a szombati előesti szentmise elején gyertyagyújtást tartunk.

részletek

Szent Erzsébet életrajza

Szent Erzsébet életrajza

Szent Erzsébet példája sok évszázad elmúltával ma is elevenen hat, aminek oka Erzsébet odaadó istenszeretetében rejlik.

részletek

Évközi 33. vasárnap

Évközi 33. vasárnap

1. Jövő vasárnap, november 20-án karitász gyűjtést tartunk a szegények és rászorulók megsegítésére. Szent Erzsébet példáját követve törekedjünk jó szívvel adakozni.

részletek

Szent Imre búcsú

Szent Imre búcsú

1. Mindenkinek köszönjük a Szent Imre templom búcsújához nyújtott segítségét. Isten fizesse meg!

részletek

Szent Imre emléknapja

Szent Imre emléknapja

Szent Istvánnak, a magyarok első királyának és Boldog Gizellának a hagyomány szerint több gyermeke volt.

részletek

Évközi 31. vasárnap

Évközi 31. vasárnap

1. A missziós vasárnapi gyűjtés eredményeként 155.120 Ft gyűlt össze. Hálásan köszönjük az adományokat.

részletek

Missziós vasárnap

Missziós vasárnap

1. Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek megbízásából elkezdődött a Jézus Szíve templom homlokzatának felújítása. Plébániánk közössége az előtér felújítását vállalta. Kérjük a testvéreket, hogy adományaikkal támogassák ezeket a munkálatokat.

részletek

Évközi 28. vasárnap

Évközi 28. vasárnap

1. Az október 5-i testületi ülésen a képviselők elfogadták a Szent Imre templom és plébánia vagyonvédelmi rendszerének, az irodai bútorok, illetve a bejáratnál lévő lábrács elkészítésének tervét, ami két testületi tag segítségével el is készült.

részletek

Évközi 27. vasárnap

Évközi 27. vasárnap

1. Köszönjük azoknak a testvéreknek a készségét, akik a Jézus Szíve templomban elvállalták a díszítést és a sekrestyés feladatokat, illetve a liturgikus ruhák mosását. A takarításhoz még segítőket várunk.

részletek

Nagyböjti üzenet

Nagyböjti üzenet

“Legyen gondunk arra, hogy szeretetre és jótettre buzdítsuk egymást” (Zsid 10, 24) A Zsidókhoz írt levélből vett idézet a címe XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetének, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hívekben ébren tartsa a másokkal való törődés, a szeretetközösség iránti érzéket, az együttérzést, a szegények szenvedéseiben való testvéri részvételt.

részletek


 • Hirdetések

  PÜNKÖSDVASÁRNAP

  PÜNKÖSDVASÁRNAP

  Hálát adunk a Szentléleknek a bérmálásban kapott kegyelmekért. Imádsággal kérjük, hogy erősítse és tartsa meg a katolikus keresztény hitben a bérmálkozókat.

 • Közösségi hírek

  Szabó Zsolt atya Sopronban

  Szabó Zsolt atya Sopronban

  Szabó Zsolt msp atya, a Szegények Szolgái Misszionáriusok Mozgalom tagja három év után három hét szabadságra érkezett Peruból szülővárosába.