SZENT IMRE PLÉBÁNIA
 
 

VIRÁGVASÁRNAP

1. A Szentföld javára tartott gyűjtés alkalmával 247 360 Ft gyűlt össze. Köszönjük az adakozók jóságát.

2. Nagycsütörtökön a Szent Imre templomban az esti 6 órai szentmisében emlékezünk az Utolsó Vacsorára, az Eucharisztia és a papság alapítására. A szentmisét követően virrasztást tartunk, melyen Jézus búcsúbeszédét olvassuk.

3. Nagypénteken délután 15.00 órakor a Szent Imre templomban ünnepi szertartást végzünk Jézus keresztáldozatára emlékezve. Keresztúti ájtatosságot tartunk 19.00 órakor a Jézus Szíve templomban. Ezen a napon a felnőttek szigorú böjttel emlékeztessék magukat Jézus értünk vállalt keresztáldozatára.

4. Nagyszombaton mindkét templomunkban 9.00-12.00 óráig nyílik lehetőség a szentsír látogatására.

5. A húsvéti vigília a Szent Imre templomban április 20-án (szombat) 20.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik, az ünnepi szertartásban keresztelésre és bérmálásra is sor kerül, a szentmise végén megfelelő időjárás esetén feltámadási körmenetet tartunk. A húsvéti vigília és a húsvétvasárnapi reggeli szentmisék után ételszentelést végzünk.

6. Nagypéntek munkaszüneti nap, a plébánia irodája zárva lesz.

7. Hálás köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik templomaink és a plébánia takarításában, a keresztutak vezetésében segítettek, valamint az ünnephez barkával és egyéb adományokkal járultak hozzá.

8. A plébániai segítők számára az idei jutalom-zarándoklatot május 1-jén, a győri Székesegyházban megtartott Egyházmegyei Zarándoklaton való részvétellel kezdjük, majd a Gazdagréti Szent Angyalok templomot tekintjük meg. Hazafelé pedig közös vacsorával vendégeljük meg segítőinket. Jelentkezni az irodában lehet.

9. A Domonkos templomban április 15-16-17-én 18.30 órakor kezdődő szentmise keretében nagyböjti lelkigyakorlatot vezet Dr. Martos Levente Balázs bibliakutató, a Pápai Biblikus Bizottság tagja.

vissza