SZENT IMRE PLÉBÁNIA
 
 

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

1. Élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak csütörtökön 16.00-18.00 óra között. Köszönjük az adakozók támogatását és az önkéntesek segítségét.

2. A Jézus Szíve templomban a hétköznapi szentmiséket továbbra is a hittanteremben tartjuk.

3. Keresztutat tartunk nagyböjt péntekjein, 6.30 órakor a Jézus Szíve templom melletti hittanteremben és 17.30 órakor a Szent Imre templomban. A keresztutak vezetésére a közösségek jelentkezését várjuk.

4. Március 23-án szombaton, egész napos Lelki Napot szervezünk plébániánk közösségvezetői és szolgálattevői részére. Az érintettek írásban kaptak erre meghívást, a Kedves Testvéreket arra kérjük, hogy imáikkal kísérjék együttlétünket, mely plébániánk közösségi egységét hivatott elősegíteni.

5. A héten tartjuk a város templomaiban a szokásos Szentségimádásokat. Részletek a kitett plakáton olvashatók. Nálunk, a Szent Imre templomban a jövő vasárnap 11.30-17.40 óráig tart a szentségimádás.

6. Továbbra is lehet jelentkezni a plébániai nyári zarándoklatra. Szórólap a sekrestyében található.

7. Ahogy azt a Szent Imre templom bejárata felett elhelyezett molinó is hirdeti, május 10-12. között templomunkban fogadjuk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós Keresztjét. Ezzel kapcsolatban folyamatosan fogjuk tájékoztatni a Kedves Híveket. Elsőként az általános iskola 3-8. osztályba járó tanulók részére hirdetünk rajzpályázatot “Itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát” címmel. Április 26-ig várjuk a rajzokat. Részletek a kitett plakáton és plébániánk honlapján találhatók.

8. Március 19-én Szent József főünnepén a Szentlélek templomban a 17.00 órai szentmisén édesapák, nagyapák megáldása lesz, melyre szeretettel várnak mindenkit.

9. Az idei nagyböjti lelkigyakorlat április 1-3-ig lesz a Szent Margit templomban Dr. Lukácsi Zoltán atya vezetésével.

10. “Tartós szeretet” mottóval nagyböjti élelmiszergyűjtést szervez a Magyar Karitász 2019. március 24-31. között. A 1356-os telefonszámon hívásonként 500 Forinttal segíthetünk.

vissza