SZENT IMRE PLÉBÁNIA
 
 

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

1. A jövő vasárnap kezdődnek a Családos szentmisék. A tanév végéig minden vasárnap 10.30 órakor szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat.

2. Szűz Mária Szent Neve ünnepén, szeptember 12-én (szerda) reggel a 7.00 órai szentmise után 17.00 óráig szentségimádás lesz a Jézus Szíve templomban. Kérjük a közösségeket, hogy 2-2 fő vállaljon 1-1 óra szentségőrzést. Jelentkezni a sekrestyében lehet. Ezen a napon, szeptember 12-én, 18.00 órai kezdettel a Jézus Szíve templomban főtisztelendő Ferling György nagylózsi esperesplébános tart ezüstmisét, melyre szeretettel hívja a kedves híveket!

3. A Don Bosco Ifjúsági Közösség első őszi találkozása szeptember 15-én, szombaton lesz 19 órától a Szent Imre Plébánián. Szeretettel várjuk a régi köziseket, valamint új, 12 év feletti tagoknak is örülnénk.

4. Október 6-án lesz az őszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozó. Erre az egész napos programra szeretnénk fiatalokat elvinni, elsősorban az ifjúsági közösségre számítunk, de más fiatalok felé is nyitottá szeretnénk tenni a részvételt. A jelentkezőknek megfelelően szervezzük meg az utazást. Jelentkezés az iroda@szentimre.sopron.hucímen .

5. Szeptember 15-én (szombat) 7.30 órakor takarítás lesz a Jézus Szíve templomban. Szeretettel várunk valamennyi korosztályból lelkes segítőket.

6. Szeptember 22-én, szombaton társadalmi munkára szeretnénk kérni körülbelül 25-30 főt a plébániára reggel 8-ra, láncba állva a maradék cserepek, hófogók padlásra juttatásához.

7. A plébániai segítők és a ministránsok számára szeretnénk az éves jutalom-zarándoklatot megszervezni, mindkét csapattal Boldog Brenner János nyomába szegődnénk, fő úti célunk Szentgotthárd, Rédics és Szombathely lenne. A ministránsoknak október 22-én, hétfőn, a segítőknek október 23-án, kedden lenne a zarándoklat. Jelentkezési lap az újságos asztalon található. Szeptember végéig várjuk a jelentkezőket.

8. A Nepomuki Szent János kápolna felszentelésének évfordulója lesz szeptember 17-én. A búcsúi szentmise 18.00 órakor kezdődik, melyre szeretettel várják a híveket.

vissza