SZENT IMRE PLÉBÁNIA
 
 

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

1. A Szentlélek Isten áldását kérjük az új tanévet kezdő tanulókra, pedagógusokra és családjaikra.

2. 2018. szeptember 9-én Strasbourgban BOLDOGGÁ AVATJÁK az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek (szürkék) rendalapítóját, EPPINGER MÁRIA ALFONZA anyát. Erre készülve a Jézus Szíve Templomban 2018. szeptember 1-9-ig imakilencedre várjuk a Kedves Híveket, hétköznapokon reggel 7 órakor zsolozsma vagy szentmise keretében, 2-án és 9-én, vasárnap pedig a reggel 7.30-as szentmisében. Részletek a kitett plakáton olvashatók.

3. Szűz Mária Szent Neve ünnepén, szeptember 12-én (szerda) reggel a 7.00 órai szentmise után 17.00 óráig szentségimádás lesz a Jézus Szíve templomban. Kérjük a közösségeket, hogy 2-2 fő vállaljon 1-1 óra szentségőrzést. Jelentkezni a sekrestyében lehet. Ezen a napon, szeptember 12-én, 18.00 órai kezdettel a Jézus Szíve templomban főtisztelendő Ferling György plébános ezüstmisét tart, melyre szeretettel hívjuk a kedves híveket.

4. Szeptember 16-án kezdődnek a Családos szentmisék. A tanév végéig minden vasárnap 10.30 órakor szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat. Az előkészítésben kérjük a szülők segítségét. Szülői megbeszélést tartunk szeptember 6-án (csütörtök) a 18.00 órai szentmise után az I. közösségi teremben.

5. A héten pénteken a délelőtti órákban az elsőpéntekes idősek látogatása lesz.

6. A Szent István templom felszentelésének 75. évfordulóját 2018. szeptember 9-én (vasárnap) délelőtt 10.00 órakor ünneplik. Az ünnepi szentmisét Dr. Veres András megyéspüspök úr celebrálja. Szeretettel várnak mindenkit!

7. A Soproni Keresztény Közösségek Hálaadó Életvédő istentiszteletre hívnak bennünket szeptember 10-én (hétfőn) 15.00 órakor a Kórházkápolnában.

8. Szeptember 13-án (csütörtök) az Árpádházi Szent Margit Plébánia zarándoklatot szervez a homokkomáromi kegytemplomba. Jelentkezni hivatali időben a Szent Margit Plébánia irodájában lehet. Részvételi díj: 5.000 Ft./fő. Jelentkezési határidő: szeptember 9.

9. Figyelembe véve püspök atya Sopront érintő változtatásait, a javított nyári miserend változások a faliújságon olvashatók. A Szent Imre és a Jézus Szíve templomban a miserendek nem változtak.

vissza