SZENT IMRE PLÉBÁNIA
 
 

Húsvét 4. vasárnapja

1. Jó Pásztor vasárnapján imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Ma gyűjtést tartunk a Szeminárium javára.
Csatlakozni lehet az Apor Vilmos Imaszövetséghez, melynek tagjai új papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak.


2. Anyák napján szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat. Szűz Mária és Szent Anna közbenjárására Isten áldása kísérje őket!


3. Isten áldását kérjük minden ballagó testvérünkre. Az érettségi vizsgákhoz bölcsességet és sok lelki erőt kívánunk!


4. Szerdán a Jézus Szíve templomban 17.30-tól taizéi imaórát tartunk. Szeretettel várjuk kéthetente az imádságra és éneklésre nyitott testvéreket.


5. Május a Szűzanya hónapja. A szentmisék előtt 15 perccel litániát imádkozunk. 


6. A templomainkban és a plébánián segítő testvérek bécsi kirándulása május 13-án, szombaton lesz. Indulás a plébániától 7.30 órakor.


7. A Népi diszítők Alkotó Körének (Pedagógusok Soproni Művelődési Háza) kiállítása május 18-ig látogatható iroda időben.


8. A Jézus Szíve templomban szolgáló testvérek megbeszélésén sikerült egyeztetni a feladatokat. A tanácsadó testületi tagok vezetésével kapcsolódjunk be a közös teendőkbe!


9. Templomok Éjszakájához kapcsolódóan a Szent Imre templom építésének 20. évfordulója alkalmából pályázni lehet bármilyen technikával készült alkotással május 14-ig. Részletek a plakáton.


10. Az elsőáldozási próbák május 16-án (kedd) és 18-án (csütörtök) 16.00 órakor lesznek. Ezeken a napokon a rózsafüzér a kápolnában lesz. Az első szentgyónásra május 20-án (szombat) kerül sor a templomban (9.00 órától fiúk, 10.00 órától lányok)


11. Május 21-én 9.00 órakor lesz a Gárdonyi és Lackner iskolák hittanosainak (52 fő) az elsőáldozása. Kérjük a szülőket, hogy a gyerekekkel 8.30-ig érkezzenek meg a plébániára. Az elsőáldozók a szentmise után közös reggelin fognak résztvenni.
Ezen a napon nem lesz családos szentmise!

 

 

       

vissza


 • Hirdetések

  PÜNKÖSDVASÁRNAP

  PÜNKÖSDVASÁRNAP

  Hálát adunk a Szentléleknek a bérmálásban kapott kegyelmekért. Imádsággal kérjük, hogy erősítse és tartsa meg a katolikus keresztény hitben a bérmálkozókat.

 • Közösségi hírek

  Szabó Zsolt atya Sopronban

  Szabó Zsolt atya Sopronban

  Szabó Zsolt msp atya, a Szegények Szolgái Misszionáriusok Mozgalom tagja három év után három hét szabadságra érkezett Peruból szülővárosába.