SZENT IMRE PLÉBÁNIA
 
 

Évközi 15. vasárnap

1. Köszönjük a Szentatya karitatív céljaira (Péter-fillér) szánt adományokat.


2. Plébániánk erdélyi zarándoklatán imádkoztunk az egész közösségért a Csíksomlyói Szűzanyánál. Köszönjük azok támogatását, akik a zarándokúthoz itthon biztosították a lelki hátteret.


3. Az esperesi vizitációra június 5-én került sor. A plébánia hitéleti és anyagi helyzete kedvezően alakult az elmúlt évben is. Köszönet mindazoknak, akik imádságukkal és az egyházi adó befizetésével hozzájárultak ehhez.


4. Július 16-án (szombat) a 10.00 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében lesz dr. Veres András kinevezett győri püspök ünnepélyes beiktatása a győri bazilikában.


~ ~ ~

5. 2016. augusztus 14-20. között a ferencesek gyalogos zarándoklatot szerveznek Esztergomból Mátraverebély-Szentkútra. Részletek a plakáton olvashatók.
 

   


 

vissza