SZENT IMRE PLÉBÁNIA
 
 

Gaudium Kórus

„Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe.”

Harminc ember a liturgia szolgálatába szeretett volna szegődni. (Ennyi felnőtt mégsem lehet mindig egyszerre ministráns, ennyi harangozóra, sekrestyésre sincs szükség, viszont nagyon szeretnek énekelni.) Létrehozták hát a soproni GAUDIUM Kórust azzal a céllal, hogy a szentmiséket, szertartásokat hangjukkal szolgálják.

Elsősorban klasszikus reneszánsz és barokk kórusműveket és gregorián dallamokat énekelünk, de egyre bővülő repertoárunkkal igyekszünk más zenei stílusokat is megismerni és megismertetni - elsősorban a szentmise keretei között. Az egyház nagy ünnepei (karácsony, húsvét) a zenei szolgálat szempontjából különösen fontosak, de egyéb alkalmakat is megragadunk az éneklésre, pl. a Templomok éjszakáján, karácsony idején külön koncerttel örvendeztetjük meg a hallgatóságot.

Az éneklés szeretete és a liturgikus szolgálat mellett fontosnak érezzük azt is, hogy a kórus egyben közösség is legyen, ezért számos alkalmat teremtünk ennek erősítésére.
Hétfőnként este fél hétkor próbálunk a Szent Imre templomban. A férfi szólamokat erősíteni kívánó, az énekléshez és a szolgálathoz kedvet érző érdeklődőket szívesen fogadjuk.